xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

PCB eksponering i Farum midtpunkt - målinger i boliger og i blod

- målinger i boliger og i blod

10 JAN 2012

I marts og april 2011 blev i alt 104 lejligheder og 289 beboere fra Farum Midtpunkt undersøgt for niveauer af PolyChlorerede Biphenyler (PCB) i henholdsvis fuger og indeluft i lejlighederne, og i blodplasma. Til analyserne i denne rapport indgik 273 beboere, 139 fra PCB-forurenede lejligheder og 134 fra ikke-forurenede lejligheder. Der blev indsamlet luftprøver fra 83 forurenede og 21 ikke-forurenede lejligheder og fugeprøver fra 20 forurenede lejligheder. Ni ud af 24 målte PCB-kongenere var under detektionsgrænsen i luften, inkl. de to mest toksiske kongenere nr. 126 og 169. For de kongenere der kunne påvises i mere end blot nogle få lejligheder, var niveauerne signifikant højere i de forurenede lejligheder.

I denne rapport er det de to nedenstående formål som afrapporteres. Til dette benyttes simpel beskrivende statistik uden kontrol for potentielt skævvridende faktorer. 

1. At kortlægge niveauerne af PCB i indeluft i boliger med og uden PCB i fugerne, og under-søge om PCB-niveauet i blodet er højere hos de PCB eksponerede.
2. At sammenligne blodniveauerne af PCB hos mænd og kvinder, samt illustrere aldersfordeling.

Elektronisk udgave