xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overskydende hud på øvre øjenlåg - faglige visitationsretningslinjer

ANBEFALINGER 30 APR 2012

Som en del af Danske Regioner og regeringens økonomiaftale for 2011 blev det besluttet at gennemgå og revidere de faglige visitationskrav ved offentlig finansieret sundhedsbehandling på områder, hvor der har været en markant aktivitetsvækst. Dette er fulgt op i Danske Regioner og regeringens økonomiaftale for 2012, hvor det er aftalt, at der skal udarbejdes faglige visitationsretningslinjer for flere områder fremadrettet.

Faglige visitationsretningslinjer skal i denne forbindelse forstås som fagligt begrundede retningslinjer for henvisning til de eksisterende behandlingsmuligheder for en given sygdom.

I lyset af ovenstående nedsatte Sundhedsstyrelsen i februar 2012 en faglig arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde faglige visitationsretningslinjer for patienter med overskydende hud på øvre øjenlåg med henblik på klare kriterier for behandlingsmuligheder, der tilbydes som offentligt finansieret sundhedsbehandling. Arbejdsgruppen har udelukket beskæftiget sig med det faglige indhold i visitationsretningslinjerne.

De faglige visitationsretningslinjer skal være med til at sikre, at de rigtige patienter opereres – herunder hjælpe med til at imødegå utilsigtede skred i indikationer for behandling på området.
De faglige visitationsretningslinjer har karakter af faglig rådgivning og vil dermed indeholde anbefalinger til tilrettelæggelsen af virksomheden og anbefalinger om god, faglig praksis

Elektronisk udgave