xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notat vedrørende behandling med insulinpumper - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

NOTATER 14 DEC 2023

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for anvendelse af insulinpumper. Indeholder blandt andet anbefalinger for, hvilke patienter der kan tilbydes en insulinpumpe.

Notat vedrørende behandling med insulinpumper (27. januar 2012)

Notatet er vurderet forældet i 2023

Anbefalinger for anvendelse af insulinpumpe (2012) er vurderet forældet i 2023. Den evidens anbefalingerne bygger på, vurderes ikke at være tidssvarende, og der kan være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når anbefalingerne er af ældre dato.