xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR og faglige visitationsretningslinjer: Knæartrose

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 08 NOV 2012

Slidgigt i knæene (knæartrose) giver ledsmerter, funktionsnedsættelse og reduceret livskvalitet. Det skønnes, at godt 60.000 patienter årligt søger almen praksis med symptomer på knæartrose, hvoraf halvdelen bliver henvist til sygehus, og en fjerdedel af de henviste patienter bliver opereret. Antallet af knæalloplastikker er steget fra ca. 2.500 i år 2000 til ca. 8.600 i år 2009.

Den nationale kliniske retningslinje for knæartrose skal bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt videndeling på tværs af sektorer og faggrupper. De nationale kliniske retningslinjer dækker såvel den primære som den sekundære sundhedssektor og inkluderer forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering. 

Nationale kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer for knæartrose er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, bestående af repræsentanter fra de involverede faglige og videnskabelige selskaber samt kliniske og administrative repræsentanter fra regionerne samt repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen. 

Nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer for knæartroser opdaterer ”Referenceprogram for behandling af knæartrose” fra 2007 og erstatter ”Faglige visitationsretningslinjer for knæartrose” fra 2011.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinje

National klinisk retningslinje og faglige visitationsretningslinje for knæartrose (pdf)