xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkohol, rygning og postoperative komplikationer

26 JUN 2012

For at sikre det bedst mulige grundlag for den rådgivning, der gives patienter i forbindelse med operation, besluttede Sundhedsstyrelsen i 2011 at iværksætte et nyt litteraturstudie om operationskomplikationer i relation til patienternes brug af alkohol og tobak.

Litteraturstudiet giver mulighed for at revidere de anbefalinger, der har eksisteret siden 2001, hvor Sundhedsstyrelsen udgav den første rapport om komplikationer ved operation i relation til alkohol og tobak.

Målet er at nedbringe antallet af operationskomplikationer og derved spare mange operationspatienter for unødige lidelser og samtidig reducere udgifterne i sundhedsvæsenet.

Elektronisk udgave