xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser

Rapporten er en kort sammenfatning af Sundhedsstyrelsens rapport 'Thule-ulykken - Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden' og Risø DTU rapporten 'Thule-2007 – Investigation of radioactive pollution on land'

06 DEC 2011

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser

Grønlandsk version: Thule-P eqqaani nunamik qinngornernik ulorianartunik mingutsinneqarsimasumik misissuineq qinngornerillu sunniinerannik naliliineq

Engelsk version: Investigation into Terrestrial Radioactive Contamination at Thule and Assessment of Radiation Doses

Rapporten er en kort sammenfatning af Sundhedsstyrelsens rapport Thule-ulykken - Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden og Risø DTU rapporten Thule-2007 – Investigation of radioactive pollution on land, Risø-R-1781 (EN)

Sammenfatningen er udgivet af Sundhedsstyrelsen og Risø DTU.

Sammenfatningen og de to rapporter udgør den samlede afrapportering af Thule-undersøgelsesprojektet, der blev besluttet i 2007.

Baggrund

I januar 1968 forulykkede et amerikansk B52 bombefly på havisen i nærheden af Thulebasen i Grønland. Ved ulykken blev radioaktive stoffer fra de ødelagte kernevåben spredt med røg fra det brændende flybrændstof. Hovedparten af de radioaktive stoffer faldt ned på isen omkring ulykkesstedet og blev efter ulykken ryddet op af USA. Mindre mængder af de radioaktive stoffer blev båret af vinden mod syd ind over land. I årene efter ulykken har Risø foretaget flere undersøgelser af havmiljøet og konstateret betydelig forurening på havbunden under ulykkesstedet med ringe overførsel til dyr og havplanter. I 2003 blev der konstateret forurening på landjorden ved fangstpladsen Narsaarsuk, der ligger ved kysten 8 km syd for ulykkesstedet. Det blev besluttet at gennemføre undersøgelser af forurening på landjorden for at vurdere mulig risiko for mennesker ved at færdes i de undersøgte områder og indånde radioaktive partikler, som kan hvirvles op fra jorden af vind og støvende aktiviteter.