xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Thule-ulykken - Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden

Rapporten omhandler stråledoser fra den radioaktive forurening af landjorden efter Thule-ulykken i Grønland i 1968.

06 DEC 2011

Grønlandsk version: Thule-mi - Nunap qinngornernik uloriananrtunik qanoq annertutigisumik mingutsinneqarsimaneranik naliliineq

English version: Thule accident - assessment of radiation doses from terrestrial radioaktive contamination

Rapporten tager udgangspunkt i Risø DTU’s rapport Thule-2007 – Investigation of radioactive pollution on land, Risø-R-1781 (EN)

Se desuden

Sundhedsstyrelsen og Risø DTU har desuden udgivet en kort sammenfatning af Sundhedsstyrelsens rapport 'Thule-ulykken - Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden' og Risø DTU’s rapport 'Thule-2007 – Investigation of radioactive pollution on land, Risø-R-1781 (EN)': Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser

De to rapporter og sammenfatningen udgør den samlede afrapportering af Thule-undersøgelsesprojektet, der blev besluttet i 2007.

Baggrund

I januar 1968 forulykkede et amerikansk B52 bombefly på havisen i nærheden af Thulebasen i Grønland. Ved ulykken blev radioaktive stoffer fra de ødelagte kernevåben spredt med røg fra det brændende flybrændstof. Hovedparten af de radioaktive stoffer faldt ned på isen omkring ulykkesstedet og blev efter ulykken ryddet op af USA. Mindre mængder af de radioaktive stoffer blev båret af vinden mod syd ind over land.

I årene efter ulykken har Risø foretaget flere undersøgelser af havmiljøet og konstateret betydelig forurening på havbunden under ulykkesstedet med ringe overførsel til dyr og havplanter. I 2003 blev der konstateret forurening på landjorden ved fangstpladsen Narsaarsuk, der ligger ved kysten 8 km syd for ulykkesstedet. Det blev besluttet at gennemføre undersøgelser af forurening på landjorden for at vurdere mulig risiko for mennesker ved at færdes i de undersøgte områder og indånde radioaktive partikler, som kan hvirvles op fra jorden af vind og støvende aktiviteter.