xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nuklearmedicinske opgørelser 2010 - brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark

02 NOV 2011

De årlige nuklearmedicinske opgørelser indsendes til Statens Institut for Strålebeskyttelse af alle de sygehusafdelinger, hvor der har været anvendt radioaktive stoffer til medicinsk brug i det forløbne år. Der indberettes data for nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger samt en oversigt over nuklearmedicinsk apparatur.  

I alt blev der udført 133.073 nuklearmedicinske undersøgelser i 2010. Det er en stigning på 6,6% i forhold til 2009, hvor der blev foretaget 124.813 undersøgelser.  

Nuklearmedicinske opgørelser 2010 - brug af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark