xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Resultatopsamling af motion på recept i Danmark

18 MAR 2010

Med rapporten ”Resultatopsamling af Motion på Recept i Danmark” ønsker Sundhedsstyrelsen at følge op på de resultater, som nogle amter og kommuner har indsamlet i evalueringer siden det første danske MpR-projekt i Ribe Amt i 2002. Derudover har vi ønsket at komme med et bud på en definition på Motion på Recept, hvordan tilbud kan organiseres, hvilke aktører der med fordel kan inddrages i de forskellige Motion på Recept-forløb og endelig hvilken økonomi, der er forbundet med at afvikle Motion på Recept.

Sundhedsstyrelsen ønsker med denne publikation at bidrage med viden om og skabe grundlag for beslutninger om, hvordan kommuner i fremtiden kan anvende motion og fysisk aktivitet i den patientrettede forebyggelse såvel som i f.eks. rehabiliteringsprogrammer og kronikerforløb.

Elektronisk udgave