xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opfølgende evaluering af den neonatale hørescreeningsindsats

EVALUERINGER 16 DEC 2010

Formålet med denne rapport er at evaluere den neonatale hørescreeningsindsats, som indførtes på landsplan i 2005. Evalueringen fungerer samtidig som en opfølgning på Evalueringen af den neonatale hørescreeningsindsats fra 2007, som dækkede den etårige periode 31. august 2005 til 1. september 2006.

Den neonatale hørescreeningsindsats vurderes i nærværende rapport ud fra tre overordnede mål, som oprindeligt blev fremsat i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for indsatsen. Disse er:

  1. at sikre en dækningsgrad på minimum 90 % af alle nyfødte børn
  2. at sikre, at det samlede screeningsforløb er afsluttet senest 30 dage efter fødslen (for raske nyfødte) eller 30 dage efter hjemsendelse fra neonatal afdeling.
  3. at sikre, at børn med én- eller dobbeltsidig permanent hørenedsættelse (>30 dB) er endeligt diagnosticerede, inden de er tre måneder gamle.

Opfølgende evaluering af den neonatale hørescreeningsindsats