xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030

ANALYSER 05 NOV 2010

Nærværende prognose belyser alene udbuddet af læger baseret på en fremskrivning frem til og med 2030. Formålet med prognosen er at belyse udviklingen i antallet af læger og speciallæger de kommende år, og prognosen indgår dermed som et væsentligt redskab i forhold til at sikre sundhedsvæsenets bemanding. Beslutningen om ikke at inddrage efterspørgselssiden skal hovedsageligt ses i lyset af de store vanskeligheder, der er forbundet med at udarbejde efterspørgselsprognoser. Efterspørgselsanalyser er forbundet med så stor usikkerhed, at de ikke kan give et troværdigt billede af den fremtidige udvikling.

Elektronisk udgave