xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Patientuddannelse - En Medicinsk Teknologivurdering

02 DEC 2009

MTVens formål er kritisk at vurdere patientuddannelse med henblik på at pege på muligheder og barrierer for den fremtidige tilrettelæggelse af patientuddannelse. Den kritiske vurdering omfatter følgende analyser:

I teknologidelen sættes der fokus på effekten af patientuddannelse. Derudover vurderes patientuddannelsers virkningsmekanismer i form af det teoretiske grundlag for patientuddannelse og de foreliggende beskrivelser af anvendt pædagogisk praksis samt undervisernes kompetencer.

I patientdelen undersøges, hvem der bruger patientuddannelse, deltagernes udbytte samt hvilke brugerbaserede behov, der kan identificeres med betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af patientuddannelse.

I et afsnit om metodekritik diskuteres, hvorvidt de anvendte metoder er dækkende og relevante i forhold til at vurdere effekten og udbyttet af patientuddannelse.

I organisationsdelen undersøges den nuværende organisering på kommunalt og regionalt niveau med henblik på at afdække muligheder og barrierer for fremtidig organisering af patientuddannelse.

I økonomidelen vurderes forholdet mellem omkostninger og gevinster ved at gennemføre patientuddannelse.

Denne MTV-rapport udgør en faglig rådgivning rettet mod beslutningstagere ved bredt at belyse dokumentation om patientuddannelse og derigennem bidrage til et velfunderet beslutningsgrundlag for den fremtidige anvendelse af patientuddannelse i indsatsen mod kronisk sygdom.

Formater: