xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den akutte indsats på psykiatriområdet - Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen

27 AUG 2009

Den akutte indsats i psykiatrien skal kunne rumme og imødekomme akutte psykiatriske patienters mange og ofte meget forskellige behov og sikre kvalificeret vurdering, diagnostik, behandling og opfølgning med en ensartet høj kvalitet uanset tid på døgnet samt under hensyn til effektiv udnyttelse af ressourcer.

Sundhedsstyrelsens rapport ’Den akutte indsats i psykiatrien’ beskriver et fælles overordnet grundlag og en markant sigtelinje for den fremtidige tilrettelæggelse af den akutte psykiatriske indsats i regionerne. Rapporten lægger op til en trinvis implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning.

Et væsentligt mål med rapporten er bl.a. at sikre øget kvalitet i indsatsen over for psykisk syge, herunder at de psykiatriske akutmodtagelser bliver mere robuste, og at der bliver bedre mulighed for at opbygge stærke faglige miljøer og tilstrækkelig erfaring (øvelse-gør-mester). Dette kan ske gennem en samling af antallet af psykiatriske akutmodtagelser/skadestuer. En samling vil også kunne sikre bedre udnyttelse af de knappe speciallægeressourcer, herunder bedre mulighed for sikre speciallægelig vagtfunktion.

Den akutte indsats på psykiatriområdet - Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen (Historisk)

Se den aktuelle udgave: Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats - Planlægningsgrundlag for de kommende 10 år (2020)