xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om radon i boliger i de nordiske lande

Beskrivelse af radon-niveauer i de nordiske lande med fokus på håndtering af problematikken.

15 SEP 2009

Der er stærke direkte beviser for, at langvarig udsættelse for radon øger risikoen for lungekræft. Dette er blevet bekræftet i adskillige epidemiologiske undersøgelser i boliger og af uranminearbejdere. WHO’s internationale kræftforskningsinstitut, IARC, har klassificeret radon som et kræftfremkaldende stof i mennesker (den højeste klassifikation), på linje med tobaksrygning og røntgen- og gammastråling. Nyligt gennemførte fællesanalyser fra Europa og Nordamerika har bekræftet, at radon - ned til lave niveauer - indebærer en risiko for lungekræft. 

Anbefalinger om radon i boliger i de nordiske lande

English version

There is strong direct evidence that long-term exposure to radon increases the risk of lung cancer. This has been verified in many epidemiological studies in dwellings and of uranium miners. The International Agency for Cancer Research, IARC, has classified radon as a human carcinogen (the highest classification) together with, among other agents, tobacco smoking and X- and gamma radiation. Recently performed pooled analyses from Europe and North America have confirmed that radon, down to low levels, poses a risk for lung cancer.

Recommendations for radon in dwellings in the Nordic countries

Background