xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse

VEJ nr 9587 af 14/07/2008

LOVE OG REGLER 14 JUL 2008

Ifølge § 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers kliniske basisuddannelse samt §§ 3 og 4 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger sikrer Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, at der foreligger godkendte uddannelsesprogrammer på alle afdelinger, som indgår i lægers videreuddannelse.

Vejledning om uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse