xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Referenceprogram for angstlidelser hos voksne - udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR

ANBEFALINGER 19 NOV 2007

Formålet med referenceprogrammet er at sammenfatte og stille den seneste faglige viden/evidens og erfaring til rådighed for sundhedsvæsenet. Referenceprogrammet søger således at kortlægge, hvad der er ”god klinisk praksis” i patientbehandlingen, så denne viden kan indgå som pejlemærker og beslutningsstøtte i planlægning og tilrettelæggelsen af indsatsen for voksne med angstlidelser.

Elektronisk udgave