xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af forebyggende børneundersøgelser i almen praksis

EVALUERINGER 09 OKT 2007

De forebyggende børneundersøgelser hos egen læge er en del af de forebyggende sundhedsydelser, som alle børn og unge i Danmark tilbydes. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området er sidst fagligt revideret i 1995. Nærværende rapport evaluerer børneundersøgelsernes rammer, indhold, resultat og forældrenes tilfredshed med tilbuddet. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt læger og forældre, interview af forældre og læger, samt en registerundersøgelse af fremmødet ved børneundersøgelserne. Resultaterne sættes i relation til anbefalingerne med henblik på, om der skal iværksættes tiltag for at bringe disse i bedre overensstemmelse med hinanden

Formater: