xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stress blandt unge

17 DEC 2007

Den stigende opmærksomhed på stress har bl.a. ytret sig i en tilbagevendende debat om stress-problemer blandt børn og unge. Hidtil har der dog ikke været nogen tilgængelig dokumentation for problemernes omfang og konsekvenser.  

Elektronisk udgave

 

Sundhedsstyrelsen har derfor i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed fået udarbejdet den foreliggende analyse af udbredelsen af stress blandt unge i folkeskolens ældste klasser (8. og 9. klassetrin). I analysen indgår data fra den landsdækkende undersøgelse Ungeshverdag.dk, hvor ca. 8000 unge fra 8.klasse (2006) og 5000 unge fra 9.klasse (2007) har svaret på spørgsmål om hverdagsliv og sundhed, herunder om stress. Det foreliggende notat er således den første dokumentation af udbredelsen af stress blandt danske unge.

Notatet  viser,  at  en  del  af  de  unge  oplever  stress  i  problematisk  omfang:  4  %  i  8. klasse og 8 % i 9. klasse oplever høj stress, og en mindre andel på 2 % oplever høj stress både i 8. og 9. klasse. Høj stress er relateret til en række faktorer, som betyder noget for livskvalitet, velbefindende og sundhedsadfærd på kort sigt, og kan have konsekvenser for sundhed og sygelighed på længere sigt. Disse første analyser lægger således op til at medtænke stress i forebyggelsesindsatsen overfor unge.