xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR

ANBEFALINGER 01 NOV 2007

Dette referenceprogram er udarbejdet fra efteråret 2005 under forsæde af ledende overlæge, professor, dr.med. Poul Videbech, Århus Universitetshospital, Risskov. Formålet med referenceprogrammet er at sammenfatte og stille den seneste faglige viden/evidens og erfaring til rådighed for sundhedsvæsenet. Referenceprogrammet søger således at kortlægge, hvad der er ”god klinisk praksis” i patientbehandlingen, så denne viden kan indgå som pejlemærker og beslutningsstøtte i planlægning og tilrettelæggelsen af indsatsen for voksne med unipolar depression.

Elektronisk udgave