xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Referenceprogram for behandling af patienter med galdestenssygdomme: udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 12 JAN 2006

Referenceprogrammet er initialt udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe under forsæde af cheflæge, dr.med. Tove Nilsson, Aalborg Sygehus. Første udgave af programmet udkom i bogform og elektronisk version i september 2002. Arbejdsgruppen ydede en meget stor arbejdsindsats med søgning, læsning og vurdering af litteratur inden for emnet galdesten. Gruppen har især analyseret og drøftet den videnskabelige litteraturs evidens og relevans i en dansk sammenhæng.

Referenceprogram for behandling af patienter med galdestenssygdomme