xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lægeprognose - efterspørgsel 2000-2025

ANALYSER 10 MAR 2000

I forbindelse med udgivelsen af ”Lægeprognose 1995-2025” besluttede prognoseudvalget, at der skulle arbejdes videre med en vurdering af, hvilke faktorer, der er afgørende for efterspørgslen af læger. Således nævnes det i lægeprognosen fra 1998, at et udvalg under Sundhedsstyrelsen fortsat vil analysere parametre af central betydning for udviklingen i efterspørgslen af læger med henblik på at afklare mulige udviklingstendenser.

Lægeprognose