xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Indberetning på børne- og ungdoms­tandplejeområdet

22 NOV 1999

Redegørelse vedrørende revision af indberetningssystemet for tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Sundhedsstyrelsen nedsatte i efteråret 1997 en SCOR-følgegruppe med henblik på at foretage en nærmere vurdering af det hidtil opnåede erfaringsmateriale vedrørende SCOR-systemet.

Følgegruppen fik endvidere til opgave at opstille de forventninger og ønsker til et revideret indberetningssystem, som ville være nødvendige i forbindelse med planlægnings- og evalueringsopgaver i børne- og ungdomstandplejens videre udvikling.

Følgegruppens arbejde er mundet ud i denne publikation om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet.

Indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet

Se desuden

Cirkulære om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet