xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om forebyggelse af tuberkulose

Formålet med vejledningen er at forebygge tuberkulosesmitte og nedbringe forekomsten af tuberkulose i Danmark til det lavest mulige niveau.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 24 AUG 2015

Princippet i tuberkulosekontrol er:

  • hurtig identifikation og behandling af nye tilfælde af tuberkulose
  • at afgrænse tuberkulosekontakter med henblik på opfølgning, herunder evt. at tilbyde forebyggende behandling til smittede kontakter
  • at finde tuberkulosesmittekilden med henblik på at tilbyde behandling
  • at foretage aktiv opsporing af tuberkulose blandt udvalgte risikogrupper

Vejledningen er en revision af ”Vejledning om forholdsregler ved optræden af tuberkulose af 28. november 1996” og erstatter dermed denne. 

 

Tilføjelse til Vejledning om forebyggelse af tuberkulose

Notatet indeholder nye kriterier for anmeldelse af tuberkulose samt en ny beskrivelse vedr. håndtering af positive prøvesvar.

Notatet supplerer vejledningen og erstatter relevante afsnit i vejledningens kapitel 3.