×

MRSA

MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus. På dansk betyder det methicilinresistente stafylokokker. Stafylokokker er en naturlig del af bakteriefloraen hos ca. 50 % af alle mennesker, og man kan ikke mærke, om man har stafylokokker f.eks. i næsen eller på huden.

Det særlige ved MRSA er, at de er en type stafylokokker, der er resistente over for en række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker. Blandt andet er de resistente overfor methicillin, der er i slægt med almindeligt penicillin.

Kan MRSA behandles?

Ja, men problemet er, at infektionerne er vanskeligere at behandle end infektioner med almindelige stafylokokker og kræver behandling med meget specielle antibiotika.

Er MRSA farligt?

En rask person har lille risiko for at blive alvorligt syg af MRSA, men bakterien kan af og til medføre generende betændelser, som for eksempel bylder og børnesår. Personer, der i forvejen er syge eller svækkede, har større risiko for at få alvorlige infektioner.

Raske personer kan i sjældne tilfælde blive alvorligt syge for eksempel i forbindelse med en operation, og nogle gange også uden kendt årsag. I den sammenhæng adskiller MRSA sig ikke fra almindelige stafylokokker.

Hvem er MRSA farlig for?

MRSA er primært farlig for personer, der i forvejen er svækkede. Det kan blandt andet være patienter på et hospital eller beboere på et plejehjem, der i forvejen har et svækket immunforsvar. Hvis svækkede personer bliver smittet med MRSA, kan det betyde, at det f.eks. kan være svært at slå en lungebetændelse ned med antibiotika.

Raske personer, der bliver smittet med MRSA, vil ofte slet ikke selv opdage, at de er smittet.

Hvad er husdyr-MRSA (MRSA CC 398)?

Husdyr-MRSA er en særlig type MRSA, som kan smitte fra dyr (hyppigst svin) til mennesker. Den rammer primært mennesker, der arbejder med levende svin. Husdyr-MRSA smitter mere sjældent fra menneske til menneske end andre MRSA-typer, men der er personer, der ikke har været i kontakt med svin, som er blevet smittet med husdyr-MRSA.

Kan man blive smitter med MRSA igennem madvarer?

Se information på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Hvordan kommer husdyr-MRSA ud af svinestaldene?

Der er forhold omkring smitte af husdyr-MRSA, som man ikke kender. Men man ved, at husdyr-MRSA kan sidde i landbrugsarbejdernes tøj, på huden eller andre steder. Derfor er det meget vigtigt, at svineproducenter opretholder en høj hygiejnestandard.

Hvor mange er smittede med MRSA?

MRSA er anmeldelsespligtigt. Det vil sige, at hvis f.eks. et hospital i Danmark opdager, at en patient har MRSA, skal det meldes til Statens Serum Institut. På den måde kan Statens Serum Institut løbende holde øje med, hvor mange der er smittet med MRSA i Danmark: Fakta om MRSA og MRSA 398

Hvilke andre myndigheder vejleder om håndteringen af MRSA i Danmark?

  • Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning vejleder om MRSA-udbrud på hospitaler, på plejehjem, hos tandlæger, fysioterapeuter eller lignende steder og iværksætter forholdsregler for at undgå yderligere spredning. 
  • Fødevarestyrelsen vejleder landbruget i, hvordan de begrænser MRSA-udbrud blandt dyrebesætningerne, håndterer gårdbesøg, beskytter de ansatte m.m. Fødevarestyrelsen er også ansvarlig for vejledning vedr. fødevaresikkerheden.
  • Arbejdstilsynet vejleder om regler af hensyn til de ansattes sikkerhed. 
  • Statens Serum Institut overvåger forekomsten af MRSA i Danmark. 
Opdateret 25. oktober 2016