×

Organdonation

Organer bruges kun til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har givet tilladelse. Det er derfor vigtigt at tage stilling til, om man vil være organdonor efter sin død.

Menneskemylder på butiksstrøg 

Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed og varetager den centrale oplysningsindsats om organdonation. I Danmark kan organer kun bruges til transplantation, hvis afdøde selv eller pårørende har givet tilladelse hertil. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres organer i tilfælde af hjernedød.

Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til organdonation og fortæller dine nærmeste, hvad du mener. Hvis dine nærmeste ikke kender din holdning, kan det være vanskeligt for dem at tage stilling. Ikke mindst i en situation, der i forvejen er meget svær. Har du ikke taget stilling eller har undladt at meddele din beslutning skriftligt eller mundtligt, er det i givet fald op til dine pårørende at sige ja eller nej.

Tilmeld dig her

Du kan skriftligt tage stilling på to måder:

  1. Tilmeld dig Donorregistret eller
  2. Udfyld donorkortet, og bær det på dig 

Ved skriftlig donortilmelding kan de pårørende ikke ændre på din beslutning, medmindre du ønsker, at de skal kunne gøre det. Dette skal så afkrydses særskilt på donorkortet eller på tilmeldingen til Donorregistret.

Man kan tilmelde sig Donorregistret, hvis man er fyldt 18 år og har dansk adresse og dansk CPR nr. Vil du efterfølgende ændre din registrering, kan du ændre den i donorregistret på samme måde som ved tilmelding.

Tilmelder man sig Donorregistret, er det ikke nødvendigt også at udfylde donorkortet og bære det på sig.

Læs mere om at tage stilling til organdonation i donorfolderen: "Organdonor: Tag stilling sammen med dine nærmeste"

Oplysning om organdonation

Få mere information om organdonation hos Oplysning om Organdonation.

Oplysning om organdonation er et befolkningsrettet initiativ, som hører under Dansk Center for Organdonation. Dansk Center for Organdonation er det nationale videnscenter for arbejdet med organdonation fra afdøde og er en offentlig organisation.

Handlingsplan for organdonation

Den nationale handlingsplan for organdonation blev udarbejdet i 2014 og indeholdt 23 initiativer, som alle har været med til at styrke transplantationsområdet, sådan at så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation.

Med handlingsplanen er der blandt andet sat fokus på at udnytte potentialet for organdonation bedre, omsorgen for de pårørende og på at få flere til at tage stilling til organdonation.

I tilknytning til dette har Sundhedsstyrelsen udarbejdet denne status på handlingsplanen. Rapporten gennemgår de 23 initiativer for at evaluere, hvorvidt målsætningerne er nået, eller om der er behov for at styrke indsatsen yderligere på det gældende område.

Status på handlingsplan for organdonation

Se desuden National handlingsplan for organdonation 2014

Opdateret 25. januar 2017