×

Rådgivning om eksperimentel behandling for patienter med livstruende sygdom

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling vurderer mulighederne for henvisning til eksperimental behandling i Danmark.

Om eksperimentel behandling

Patienter, der lider af en livstruende sygdom, fx kræft, og som af den behandlende læge ikke kan tilbydes yderligere behandling over for selve sygdommen, kan få deres sag vurderet af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedr. eksperimentel behandling.

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel har til formål at undersøge, om der andre steder i Danmark eller udlandet findes en behandling, herunder eksperimentel behandling, der eventuelt kunne gavne patienten. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkelte patients sygehistorie og aktuelle tilstand.

Eksperimentel behandling er behandling, hvor der ikke findes samme dokumentation for, at den virker, som for de behandlinger, der normalt gives. Men der skal være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne patienten. Patienten skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan medføre risiko for betydelige bivirkninger.

En forespørgsel til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel skal sendes fra patientens behandlende hospitalslæge for at sikre, at alle relevante oplysninger om patienten formidles til panelet. Patienten kan således enten tale med lægen på hospitalet eller bede den praktiserende læge kontakte hospitalet.

Forespørgslen til panelet sendes med sikker mail til institutionspostkassen i Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab, enhedeub@sst.dk. For information til hospitalslæger om anvendelsen af ordningen, se link under udgivelser nedenfor.

Mere information om indsendelse af sikker mail kan kan findes her: Sikker e-mail

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel foretager en konkret vurdering af hver enkelt patient. Eksperterne kan indhente yderligere oplysninger og rådgivning både fra Danmark og fra udlandet. Hvis henvendelsen drejer sig om andre livstruende sygdomme end kræft, udpeger Sundhedsstyrelsen eksperter inden for det pågældende sygdomsområde.

Pjece

Pjece: Rådgivning om eksperimentel behandling ved livstruende sygdomme (juni 2015)

Råd om eksperimentel behandling

Til læger ved offentlige sygehuse: Vedrørende råd om eksperimentel behandling ved livstruende sygdom (november 2016)

Tjekliste ved journaloplysninger

Tjekliste til sygehusafdelinger ved indsendelse af journaloplysninger (november 2016)

Henvisning

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse om muligheden for henvisning til eksperimentel behandling (september 2009)

Beretning og evaluering

Rigsrevisionens beretning om Second Opinion-ordningen (2014)

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse om evaluering af second opinion ordningen (2006)

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.

Notater

Sundhedsstyrelsens notat om kræftbehandling i Kina (2009)

Sundhedsstyrelsens notat om kræftbehandling i Frankfurt (2009)

Sundhedsstyrelsens notat om stamcellebehandling (2011)

Årsopgørelser

Årsopgørelse 2015

Årsopgørelse 2014

Årsopgørelse 2013

Årsopgørelse 2012

Årsopgørelse 2011

Årsopgørelse 2010

Årsopgørelse 2009

Årsopgørelse 2008

Årsopgørelse 2007

Årsopgørelse 2006

Årsopgørelse 2005

Årsopgørelse 2004

Årsopgørelse 2003

Opdateret 18. november 2016