×

Varmt vejr

Varmt vejr og hedebølge kan give ubehag og resultere i varmesygdomme og i værste fald hedeslag. Hedeslag kan komme langsomt. For nogle kan det være svært at opdage i tide, at man er ved at nå en kritisk overophedning.

Symptomer på hedeslag:

 • Ekstremt høj kropstemperatur. Ved kropstemperatur over 41°C er situationen alvorlig
 • Tiltagende utilpashed, mathed, hovedpine og svimmelhed
 • Påfaldende opførsel f.eks. angst, dårlig kontaktbarhed, forvirring, besvimelse, bevidstløshed og kramper
 • Rød, varm og tør hud, dvs. nedsat eller ingen svedproduktion
 • Hurtig og kraftig puls
 • Nedsat urinproduktion af tiltagende mørk gullig farve, dvs. tegn på væske eller saltmangel
 • Vær opmærksom på, at ikke alle symptomer behøver at være til stede samtidig

Førstehjælp ved hedeslag

Hvis du har mistanke om, at en person har hedeslag, så tilkald en ambulance. Førstehjælp, mens man venter på hjælp:

 • Personen skal afklædes og bringes i skygge og helst i kølige omgivelser.
 • Hvis personen er ved bevidsthed, skal han eller hun have noget at drikke (se om salt nedenfor).
 • Læg personen ned og hæv benene op.
 • I alvorlige tilfælde skal personen afkøles med vifter og overbrusning med køligt vand eller svøbes ind i et koldt og vådt lagen. Alternativt kan personen afkøles i en sø, et vandløb eller i et badekar.

Personen kan have brug for noget salt også. Hvis man har Revolyt, der kan købes på apoteket, kan dette anvendes i vandet, alternativt 1 - 1 ½ teskefuld groft køkkensalt i 1 liter vand.

Forebyg overophedning og hedeslag:

Vær ekstra opmærksom i varmen:

Hvis du er over 65 år

Den naturlige aldring mindsker muligheden for at svede og derved at sænke kroppens temperatur naturligt. Kroppen er ikke altid i stand til at opfatte og reagere på temperaturstigninger, samtidig med at man ikke så let føler tørst. Det øger risikoen for hedeslag. 

Hvis du træner intensivt i varmen

Når man træner og sveder mere, bliver væsketabet stort, og der bliver større risiko for dehydrering. Træn så vidt muligt ikke midt på dagen, hvor det er varmest, og sørg for at drikke rigeligt.

Hvis du har hårdt fysisk arbejde

Mange mennesker arbejder hårdt fysisk i varmen uden mulighed for at søge skygge og kølighed. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har regler og retningslinjer for, hvordan man tilpasser sin påklædning og væskeindtag, så risikoen for hedeslag bliver mindst mulig. 

Hvis du har ansvar for små børn

Spædbørn og småbørn skal tilbydes rigeligt at drikke - også selvom de ikke beder om det. Tilbyd barnet små hyppige slurke af køligt vand. Børn, der udelukkende ammes, kan lægges til brystet oftere. Hold øje med, at der er våde bleer som forventet – tilbyd ekstra væske/amning, hvis bleerne ikke er våde ved bleskift.

Efterlad aldrig børn i en parkeret bil.

Spædbørn tåler ikke stærk varme, og barnevognen skal stå i skygge, når barnet sover ude. Vær opmærksom på, at der er skygge i hele søvnperioden og kig jævnligt til barnet. Dæk ikke åbningen ved kalechen til med en stofble eller andet. Temperaturen i barnevognen kan stige til over 30 grader på ganske kort tid. Aflukning hindrer også luftcirkulation. Brug evt. et insektnet for at beskytte mod katte og insektbid, men vær også her opmærksom på temperaturen inde i barnevognen, hvis vognen står stille i lang tid. 
Lad barnet lege i skyggen af et træ eller en parasol, det beskytter også mod solens stråler.

Hvis du er overvægtig

Overvægtige har tendens til at holde på mere kropsvarme end normalvægtige. 
Hvis du har en kronisk sygdom og tager daglig medicin
Mange kroniske sygdomme giver dårligere evne til at svede og dermed dårligere evne til at sænke kropstemperaturen naturligt. Sygdommene kan også give ringere følsomhed for tørst. Det betyder, at man kan blive alt for varm uden advarsel. Sørg for at få rigeligt at drikke. Det anbefales, at du drikker 1½ gang så meget, som du plejer pr. dag - også selvom du ikke føler tørst.

Hvis du tager medicin

Nogle typer medicin kan forringe evnen til at svede eller føle tørst. Det gælder både receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og naturmedicin. Læs derfor indlægssedlen i pakningen grundigt. Visse typer af medicin kan også øge din risiko for hedeslag og gøre din hud mere følsom over for solens stråler. Du bør derfor være ekstra forsigtig med solen, hvis du regelmæssigt tager:


 • medicin til hjerte og kredsløb f.eks. vanddrivende medicin og blodtryksmedicin
 • medicin mod psykiske sygdomme (psykofarmaka)
 • medicin mod infektioner (antibiotika)
 • medicin mod malaria
 • naturmedicin, f.eks. perikon mod nedtrykthed, modløshed og tristhed.
 • andre typer medicin kan dog også øge din huds følsomhed over for lys

Du skal ikke holde op med at tage din medicin, selv om du oplever symptomer på lysfølsomhed. Du skal i stedet opholde dig meget i skyggen, undgå middagssolen, dække kroppen med tøj og bruge solcreme.

Du skal ikke bare beskytte dig selv mod solen, men også din medicin. Generelt skal du opbevare og transportere medicin ved temperaturer under 25 grader. Visse typer af medicin skal være i køleskab. Det står på indlægssedlen. 
Væskemangel kan påvirke medicinens virkning og evt. øge risikoen for bivirkninger eller overdosis. Læs indlægssedlens bemærkninger om bivirkninger. 
Hvis du har en kronisk sygdom, hvor høje lufttemperaturer forværrer dine symptomer 
Har du astma og eller en anden kronisk luftvejslidelse, kan du være mere udsat for symptomer, når lufttemperaturen er høj i en længere periode. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at regulere din medicin. 

Hvis du drikker alkohol i varmen

Alkohol er vanddrivende, og det betyder, at risikoen for hedeslag er øget, når du drikker alkohol. Alkohol virker desuden bedøvende, og det øger risikoen for, at du ikke mærker de første symptomer på hedeslag.

Oprettet 9. januar 2017