×

Strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

SIS administrerer røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven. 

I tillæg hertil varetager SIS spørgsmål fra Departementet og andre offentlige myndigheder vedrørende ikke-medicinsk anvendelse af radiofrekvente elektromagnetiske felter samt solarier (ikke-ioniserende stråling).

Genveje

Radon

Radonundersøgelse: kort

Sundhedsrisiko ved radon

Måling af radon

Persondosimetri


Opdateret 16. september 2016