Engelsk

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat 35,0 mio. kr. til initiativet ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre”. Puljen kunne søges af kommuner, private aktører og civilsamfund, evt. i samarbejde, og har til formål at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre med et særligt fokus på ældre mænd.

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet den 4. juli 2019, og der er ikke yderligere udmøntninger. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 104 ansøgninger til et samlet beløb på 133 mio. kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er 34,6 mio. kr. tildelt 31 projekter. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:                                     

  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre.
  • I hvilken grad der i ansøgningen er givet en klar og præcis beskrivelse af målgruppen, herunder hvordan målgruppen opspores, samt i hvilken grad ældre mænd udgør en del af målgruppen.
  • I hvilken grad projektet bygger oven på erfaringer og viden fra tidligere indsatser til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre.
  • I hvilken grad der i ansøgningen er givet en klar og præcis beskrivelse af projektets organisering, ledelsesmæssige forankring, tilknyttede kompetencer og erfaring, der sandsynliggør projektets gennemførbarhed.
  • I hvilken grad der i ansøgningen er givet en klar og præcis beskrivelse af, hvordan projektet (herunder f.eks. resultater og udviklede metoder/materialer) kan udbredes til kommuner og andre aktører.
  • I hvilken grad der er medfinansiering.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

Fonden Københavns Madhus

757.213 kr.

Televindu

1.944.568 kr.

ICDA

757.600 kr.

Horsens Kommune

1.334.028 kr.

Røde Kors National Afdeling

304.548 kr.

Halsnæs Kommune

2.356.499 kr.

Vedvarende energi

1.518.434 kr.

NEFOS - Netværket for selvmordsramte

1.191.324 kr.

Odense Kommune

2.559.359 kr.

Røde Kors Hovedstaden

491.196 kr.

Frivilligcenter Helsingør

800.000 kr.

Vallensbæk Kommune

884.620 kr.

Favrskov Kommune

1.070.856 kr.

Roskilde Kommune

1.428.668 kr.

Slagelse Kommune

867.170 kr.

Vordingborg Kommune

1.691.009 kr.

Dansk Blindesamfund

337.015 kr.

Det Blå Sted, Blå Kors Danmark

451.292 kr.

Elderlearn

2.180.080 kr.

Frederikshavn Kommune

1.862.500 kr.

Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted

868.839 kr.

Muhabet Aarhus

260.007 kr.

Frivilligcenter Rudersdal

520.855 kr.

Sorø Kommune

1.414.113 kr.

Syddjurs Kommune

496.965 kr.

Brøndby Kommune

1.113.368 kr.

DGI Storkøbenhavn

1.855.736 kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune

1.000.490 kr.

Gentofte Kommune

1.428.000 kr.

Omsorgscentret Hjortespring

500.950 kr.

DGI Nordsjælland

379.170 kr.

 

Samlet oversigt og resuméer af projekterne

Puljeopslag

Opdateret 04 JUL 2019