xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afprøvning af model for tvær­sektorielle teams til nedbringelse af tvang

Puljen er afsluttet og evalueret

Baggrund

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 var der afsat 23,5 mio. til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang. Sundhedsstyrelsen nedsatte til formålet en arbejdsgruppe, som bidrog til udviklingen af en model til udbredelse af tværsektorielle teams til alle regioner, og inviterede hermed regioner og kommuner til i samarbejde at ansøge om midler til fælles tværsektorielle teams. De tværsektorielle teams understøtter en tidlig indsats og medvirker til at nedbringe brugen af tvang.

Evaluering

Implement Consulting Group har på vegne af Sundhedsstyrelsen stået for evaluering af satspuljen ”Afprøvning af fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang”

Evaluering

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen har i november 2018 bevilget midler til følgende tre projekter: 

  1. "Tværsektoriel indsats til nedbringelse af tvangsindlæggelser". Projektejer: Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Favrskov Kommune
  2. ”Udvikling af tværsektorielle teams med henblik på forebyggelse af tvangsindlæggelser med udgangspunkt i patientens team i Region Nordjylland”. Projektejer: Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune
  3. ”Afprøvning af fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang”. Projektejer: Region Sjælland, Slagelse Kommune og Ringsted Kommune

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning 

Model for tværsektorielle teams til nedbringelse af tvang 

Opgørelser over tvangsindlæggelser og ambulant kontakt forud for tvangsindlæggelse fordelt på kommuner 

Opdateret 04 APR 2022