xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Initiativer til støtte for familier med et barn med diabetes

Baggrund

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan. I efteråret 2017 offentliggjorde regeringen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdt 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet. Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til at støtte og rådgive familier med et barn med diabetes.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af patientforeninger og andre organisationer på diabetesområdet.

Projektperiode

Det forventes, at aktiviteterne løber i årene medio 2018-2020. Afrapportering skal foreligge ultimo 2020.

Midler til fordeling

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgør i alt 1,5 mio. kr. af ovennævnte ramme og er målrettet iværksættelse af initiativer, der har til formål at støtte og rådgive familier med et barn med diabetes.

Ansøgningsfrist

Den 23. april 2018 kl. 12.00.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Opdateret 16 NOV 2018