xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2024

Sundhedsstyrelsen inviterer igen kommuner og private, herunder selvejende organisationer på ældreområdet til at søge om et forløb med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.

Med aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026 blev der afsat i alt 8,2 mio. kr. til videreførelse af demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin.

Demensrejseholdet afvikler et praksisnært læringsforløb for en læringsgruppe bestående af nøglepersoner, herunder relevante ledere, demenskoordinator og sygeplejersker på de deltagende plejecentre og hjemmeplejeenheder. Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejeenheder i ca. 16-20 uger.

Om af puljen

Nu er der mulighed for at søge om et demensrejseholdforløb i perioden fra 2024 til juni 2025. Puljen vil derfor udmøntes igen i løbet af 2024 til forløb i perioden august 2025 – juni 2026.

Puljen har været slået op to gange tidligere (den 7. august 2020 og den 7. december 2021) hvor det var muligt at søge om et demensrejseholdforløb 2021 – 2023.

Formål med Puljen

Demensrejseholdsindsatsen har til formål at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til mennesker, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje.

Indsatsen har endvidere til formål at øge medarbejdernes kompetencer til at arbejde med personcentreret omsorg i praksis og få erfaring i arbejdet med beboerkonferencen som metode med henblik på at øge borgerens trivsel og opbygge fælles sprog og faglig tilgang i personalegruppen.

Dette foregår gennem praksisnære læringsforløb, som fokuserer på konkrete udfordringer i plejen af beboere med demens såvel som organisering og samarbejde om indsatsen.

Hvem kan søge

Alle kommuner og private leverandører, herunder selvejende organisationer, på ældreområdet (både plejecentre og hjemmeplejeenheder), der har et ønske om og behov for at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin for mennesker med demens eller mennesker med demenslignende symptomer kan ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Kommunale ansøgere skal søge som samlet kommune med angivelse af hvilke enheder der ønsker at deltage, og dermed ikke som enkelte plejeenheder. Private leverandører, herunder selvejende organisationer kan søge sammen med hjemkommune eller selvstændigt.

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive organisationens behov for et demensrejseholdsforløb, og hvordan forløbet vil styrke demensindsatsen til gavn for borgere med demens, herunder fokus på nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin.
  • I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.
  • I hvilken grad ansøger kan redegøre for, at der sikres sammenhæng til tidligere/ igangværende forløb på demensområdet og at forløbet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser.

Ansøgningsfrist

Den 28. juni 2023, kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 23. juni 2023 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn

  • Solrød Kommune
  • Odense Kommune
  • Aarhus Kommune
  • Roskilde Kommune
  • Frederikssund Kommune
  • Faxe Kommune
Opdateret 16 MAJ 2023