xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet - 2023

Civilsamfundsorganisationer kan nu søge midler til projekter, som skal bedre inddragelsen af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet.

Med aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026, er der i 2023 afsat 12,8 mio. kr. til at understøtte initiativer om bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet. Initiativet er en videreførelse af eksisterende pulje fra satspuljen for 2019-2022.

Projekterne skal igangsættes november 2023 og afsluttes inden udgangen af 2026. 

Baggrund

Danske og internationale studier viser, at inddragelse af patienter er med til at øge kvaliteten i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Samtidig er borger- og pårørendeinddragelse et område, hvor der fortsat er behov for at styrke indsatsen. Sundhedsstyrelsen inviterer hermed frivillige organisationer/foreninger, evt. i samarbejde med kommuner og regioner, til at ansøge om midler til projekter, som styrker inddragelsen af borgere/patienter og deres pårørende i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.  

Formål

Puljemidler kan søges til projekter, som ønsker at videreføre gode erfaringer om bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, men kan derudover også søges til nye projekter. 

Ansøgning og frist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 11. august 2023 kl. 12.00.

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler står beskrevet i puljeopslaget. 

Link til puljeopslag, ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema kan findes nedenfor. 

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskemaer skal anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke har anvendt ansøgningsskemaerne, vil ikke komme i betragtning. 

Ansøgningen sendes via e-mail til syp-puljer@sst.dk, mærket ”Ansøgning til puljen „Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet- sagsnr. 05-0801-996”.

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen:

Faglige spørgsmål kan rettes til:

Fuldmægtig Ida-Marie Vibjerg Søby

Telefon: 29 40 62 61

E-mail: imvs@sst.dk 

Økonomiske og administrative spørgsmål kan rettes til:

Specialkonsulent Per Hemmingsen 

Telefon: 20 54 57 23

E-mail: phe@sum.dk 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Se desuden

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet - 2019

Opdateret 14 JUN 2023