xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Midler fra Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2014-2017 blev uddelt til 5 regioner, der i 5 projekter skulle afprøve ambulante akutteams i den regionale psykiatri. Projekterne fik tildelt ca. 30 mio. kr. Læs mere i udmøntningsopslaget nedenfor.

Der blev givet midler til:

  • Region Hovedstaden til projektet ’Forsøg med døgndækkende ambulant tilbud af Akut Opteam på Psykiatrisk Center Frederiksberg’
  • Region Sjælland til projektet ’Ambulant akutteam i Psykiatrien Syd’
  • Region Syddanmark til projektet ’Forsøg med fremskud og mobilskadestue’
  • Region Midtjylland til projektet ’Ambulant Akutteam i Regionspsykiatrien Vest’
  • Region Nordjylland til ’Etablering af ambulante akutteam i N7, Frederikshavn’

Slutevaluering

Fem regionale projekter har i tre år fra 2014-2017 fået penge til at afprøve ambulante akutteams, der tager ud fra psykiatrien og yder en intensiv i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Slutevalueringen af ordningen viser positive erfaringer med at tilbyde et alternativ til indlæggelse til de personer, der har behov for en akut psykiatrisk behandling.

Projekterne er blevet evalueret af DEFACTUM på vegne af Sundhedsstyrelsen. I den treårige projektperiode har DEFACTUM været sparringspartner for både Sundhedsstyrelsen og de regionale projekter, som er blevet understøttet i implementering og forankring. DEFACTUM har proces- og effektevalueret ved brug af både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder og har bidraget med viden og erfaring på tværs af projekterne.

Læs mere om evalueringen i nyheden fra 19. december 2018 

Læs evalueringsrapporten: Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Læs midtvejsevalueringsrapporten fra projektet

Udmøntningen

Udmøntningen skete som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor der blev afsat 32 mio. kr. til forsøg med AAT i den regionale psykiatri.

Formålet med indsatsen var at afprøve AAT i den regionale psykiatri med henblik på at gennemføre en effektevaluering, der kan give regionerne et grundlag for overvejelser om at udbrede denne indsatstype generelt.

Målgruppen for satspuljens projekter var mennesker med psykiske lidelser, der er i en særlig skrøbelig fase, eksempelvis i den akutte fase eller i perioden efter indlæggelse. 

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler står beskrevet i dokumentet ”Satspuljeopslaget” under afsnittet ”Krav til ansøgningen”.

Ansøgningsmateriale

Satspuljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2014-2017

Opdateret 16 NOV 2018