xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt rådgivningstilbud skal øge tryghed og trivsel i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen tilbyder nu korte rådgivningsforløb til at styrke forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder i ældreplejen.

19 MAR 2024

Sundhedsstyrelsen udgav i 2020 ni anbefalinger til, hvordan man kan øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere i ældreplejen og har efterfølgende gennemført landsdækkende kompetenceudvikling og en række andre indsatser til styrke arbejdet med voldsomme episoder. Sundhedsstyrelsen udbyder nu korte rådgivningsforløb til kommuner samt private og kommunale plejeenheder i ældreplejen til at styrke den systematiske og forebyggende tilgang til arbejdet med voldsomme episoder.

Konsultationerne tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller plejeenheds udfordringer og behov. Med støtte fra konsulenter fra Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold kan I arbejde med løsninger og tiltag for øget tryghed og trivsel lokalt hos jer.

”Vi glæder os til at hjælpe kommuner og private leverandører videre i deres arbejde med at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Sundhedsstyrelsen tilbyder korte forløb, hvor enheder kan få rådgivning skræddersyet til deres specifikke behov. Forløbene tilbyder et blik udefra og inspiration til det videre arbejde med at øge tryghed og trivslen i ældreplejen,” fortæller Sara Louise Friis Rose, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Med afsæt i konkrete behov i kommunen eller i den enkelte kommunale eller private plejeenhed (hjemmepleje/plejebolig) kan forløbene fx have fokus på:

  • Hvordan man starter med at arbejde med forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder – eller genoptager arbejdet efter fx ledelses- eller personaleudskiftning
  • Hvordan man etablerer systematiske og trygge måder, hvorpå man sammen i personalegruppen kan drøfte og lære af voldsomme episoder
  • Hvordan man får spredt viden og motivation i organisationen til at arbejde aktivt med forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder
  • Hvordan man går i gang med at anvende dobbeltperspektivet i praksis
  • Hvordan man lykkes med at indfri de planer, man lavede på et eventuelt implementering- og læringsforløb.

Plejeenheder, der har deltaget i et implementerings- og læringsforløb, kan også have glæde af at få et kort rådgivningsforløb til at implementere og forankre indsatsen yderligere i praksis.

Læs mere og tilmeld jer

Få mere at vide om, hvordan konsultationerne foregår, varighed, målgruppe og tilmelding m.m. via linket nedenfor:

Korte rådgivningsforløb - Styrket indsats for trivsel og tryghed i ældreplejen