xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hospitalsafdelinger modtager pris for god uddannelse af kommende speciallæger

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til hospitalsafdelinger, der har gjort en særlig indsats for at uddanne speciallæger. Priserne uddeles på årsmødet for inspektorordningen.

17 APR 2024

Traditionen tro kårer Sundhedsstyrelsen på inspektorårsmødet den bedste uddannelsesafdeling samt ”årets højdespringer”, som er den afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt siden sidste inspektorbesøg. Sundhedsstyrelsen sætter dermed sammen med inspektorerne fokus på vigtigheden af god uddannelse af kommende speciallæger. På årsmødet har vinderafdelingerne mulighed for at udbrede de gode budskaber om deres indsatser til inspektorerne.

Bedste uddannelsesafdeling

Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling går i år til Kirurgisk fællesafdeling, Regionshospitalet Randers.

Prisen bliver givet til afdelingen, fordi afdelingen har et stort fokus på uddannelse af kommende speciallæger. Inspektorerne er på deres besøg blevet imponeret over en forbilledlig uddannelseskultur, der bygger på fællesskabsfølelse og gennemsyrer hele afdelingen. Blandt andet fremhæves fokus på oplæring i rollen som leder og et tværfagligt syn på uddannelse.

”Afdelingen har opbygget en helt særlig uddannelseskultur, der involverer hele afdelingen på tværs af faggrupper, og det gør, at uddannelseslægerne får et bredt samlet blik på området,” siger Claus Malta Nielsen, Enhedschef i Sundhedsstyrelsen i begrundelsen for prisen.


Prisen for bedste uddannelsesafdeling gik til Kirurgisk fællesafdeling Regionshospitalet Randers. På billedet ses cheflæge Anne-Sofie Kannerup, chefsygeplejerske Alice Rokkjær Linderoth, ledende uddannelsesansvarlig overlæge  Marlene Julia Sørensen og afdelingslæge og UKYL Susanne Haas.

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens højdespringerpris går i år til Neurologi, Fysio – og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup.

Prisen bliver givet, fordi afdelingen har gennemgået en imponerende udvikling siden sidste inspektorbesøg i juni 2022. Afdelingen har gjort en stor indsats i arbejdet med uddannelse og trivsel. Der er blandt andet indført et grundigt introduktionsprogram og arbejdet med struktureret arbejdstilrettelæggelse og fokus på uddannelse i forbindelse med stuegangsfunktion.

”Afdelingen har arbejdet hårdt for at give deres uddannelsesmiljø et betydeligt løft på ganske kort tid og det er til stor gavn for både afdelingens uddannelseslæger som for afdelingen som helhed” siger Claus Malta Nielsen.

Prisen for årets højdespringer gik til Neurologi, Fysio- og Ergoterapi  Regionshospitalet Gødstrup. På billedet ses forskning- og uddannelsesansvarlig ledende overlæge Morten Stilund, Senior UKYL Tanja Grønskov og Junior UKYL Louise Romedahl Poulsen.

Inspektorordningen

Uddannelsespriserne tildeles på baggrund af rapporter fra Sundhedsstyrelsens inspektorer. Inspektorerne er et korps af læger med særlig interesse for lægelig videreuddannelse, som er udpeget af de lægevidenskabelige selskaber. Inspektorerne tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger ud fra 16 temaer, som udgør rammen for kvalitetssikring og -udvikling af den lægelige videreuddannelse.

 

Ved inspektorbesøg på landets afdelinger deltager også læger, som selv er ved at blive uddannet til speciallæger - de såkaldte juniorinspektorer.

 

Det meste af afdelingen involveres ved inspektorbesøget, og inspektorerne hjælper med råd og input til afdelingernes tilrettelæggelse af videreuddannelsen.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens inspektorordning her.