xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Flere patienter bliver behandlet for kræft inden for den anbefalede tid

Størstedelen af de patienter, der gennemgik et kræftforløb i slutningen af 2023, gennemførte behandlingen inden for den anbefalede tid. Det viser den seneste opgørelse på kræftområdet.

29 FEB 2024

Udviklingen i forløbstider på kræftbehandling går den rigtige vej. I 3. og 4. kvartal af 2023 blev henholdsvis 82 % og 81 % af alle patienter, der blev henvist til et kræftpakkeforløb, udredt og behandlet inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider. Andelen er dermed højere end de to første kvartaler i 2023.

”Vi følger nøje med i forløbstiderne på kræftområdet og udviklingen i de forskellige regioner, og dette er en meget positiv udvikling. Vi er glade for, at der, trods udfordringer på blandt andet livmoderhalskræft- og prostataområdet, kan ses en fremgang”, siger enhedschef Tanja Popp.

Opgørelsen for 4. kvartal 2023 viser, at næsten alle regioner har en højere andel af forløb, der holder sig indenfor de anbefalede forløbstider sammenlignet med tidligere. Andelen af forløb i 4. kvartal, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, varierer regionalt mellem 69 % i Region Sjælland og 85 % i Region Nordjylland.

”I de sidste to kvartaler har vi set en generel forbedring på tværs af landet i forhold til forløbstiderne. Det gælder også inden for nogle af de områder, vi har haft opmærksomhed på, blandt andet brystkræftområdet. Det er positivt, at flere patienter kan udredes og behandles indenfor de anbefalede tider, og at regionernes arbejde med, at flere patienter bliver behandlet inden for forløbstiderne, ser ud til at have haft en effekt”, siger enhedschef Tanja Popp.

Tal for 4. kvartal 2023

  • 40.804 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft i 4. kvartal 2023.
  • I 9.646 tilfælde blev kræftdiagnosen bekræftet, eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft.
  • 81 % af de kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 4. kvartal 2023, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider. Andelen er 1 % lavere end 3. kvartal 2023 og 4 % højere end 2. kvartal 2023.

Rapport: Monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2023

 

Forløbstider og maksimale ventetider – hvad er forskellen?

I forhold til kræftsygdom bliver der ofte talt om maksimale ventetider og forløbstider. De to begreber dækker ikke over det samme. Maksimale ventetider er regler for, hvor længe du må vente på undersøgelser og behandling, hvis der er mistanke om kræft eller mistanke om bestemte hjertesygdomme. De maksimale ventetider gælder uanset, om du er i et pakkeforløb for kræft eller ej.

 

Forløbstiderne indgår i pakkeforløb for kræft, og afspejler tiderne, de enkelte undersøgelser og procedurer forventes at tage, når der ikke tilstøder komplikationer. Maksimale ventetider er en patientrettighed, hvorimod forløbstider er anbefalinger til hospitalsafdelingernes planlægning af undersøgelses- og behandlingsforløb.

 

Læs mere om forløbstider 

 

Læs mere om maksimale ventetider