xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning viser lokale udfordringer med opioider

Sundhedsstyrelsen har bedt samrådet for skole, sociale myndigheder og politi (SSP-samrådet) om at bidrage med at give et aktuelt pejlemærke af omfanget af misbrug af opioider blandt børn og unge i alle kommuner. SSP-samrådet har meldt tilbage, at de har oplevet lokale udfordringer i flere kommuner, men ikke i alle kommuner.

09 JUN 2023

Kortlægningen bygger på iagttagelser og oplevelser hos fagpersoner. Den skal derfor ses som en rundspørge, snarere end en systematisk dataindsamling. 63 kommuner har deltaget i kortlægningen, svarende til 64 % af landets kommuner. Heraf har 15 kommuner oplevet en stigning i antallet af unge, der har et misbrug. Der er i alle tilfælde tale om få unge.

Formålet med SSP-samrådets bidrag har været at få et pejlemærke over den aktuelle situation i kommunerne. Det er et supplement til de øvrige overvågningsdata, som Sundhedsstyrelsen benytter sig af til at overvåge narkotikasituationen i Danmark. De omtalte vurderinger fra SSP-samrådet er indhentet i marts-april 2023, og har inkluderet misbrug af opioider såsom tramadol, dolol, oxycodon og fentanyl.

”Selv om der er tale om få henvendelser om børn og unge med opioidmisbrug, er det bekymrende, at flere kommuner oplever et misbrug. Vi kan samtidig se, at relativt få unge søger behandling på grund af opioider. Derfor er det fortsat vores vurdering, at omfanget af misbrug af opioider hos børn og unge ikke er i kraftig vækst på nationalt plan. Men vi vil følge udviklingen tæt og vil også bruge de muligheder, der er, for at forfine de metoder og værktøjer vi har til at følge situationen”, siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kari Grasaasen.

Opmærksomhed på lokale udfordringer 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det er vigtigt, at kommunerne sammen med de lokale politimyndigheder er meget opmærksomme på, hvordan børn og unge får fat i de meget afhængighedsskabende opioider.

”Vi er vidende om, at disse stoffer blandt andet forhandles illegalt i kiosker og via sociale medier, hvilket kræver handling lokalt, og nødvendiggør at tage snakken med de unge om farligheden af de nævnte stoffer, og om hvor hurtigt de kan udvikle en afhængighed og dermed få store konsekvenser for deres liv,” siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kari Grasaasen.

Opioider kan give abstinenssymptomer, når man holder op med at tage dem. Derfor kan det være svært at komme ud af et misbrug uden hjælp og behandling.

SSP-kortlægningen og Sundhedsstyrelsens følgenotat

Gode råd til kommunerne

Gode råd til kommuner, der oplever brug af opioider blandt lokale unge: 

 • Afdæk problemets karakter og omfang – hvem, hvad og hvor?
 • Reager hurtigt med kontakt til de unge, der er involverede samt deres forældre og andre relevante voksne/fagpersoner omkring de unge.
 • Indsatsen skal ske overfor dem, det er relevante for – ikke den brede ungegruppe. Misbrug af opioider ses primært hos få, mindre grupper af unge. Derfor er det vigtigt, at man som kommune er opmærksomme på ikke at øge opmærksomheden hos andre grupper af unge, da det kan være med til at udbrede brugen.

 

Gode råd til kommuner til den generelle forebyggende indsats vedrørende opioider:

 • Klæd lokale fagpersoner på til at kunne forebygge brug af opioider og andre stoffer-
 • Styrk robustheden hos de unge, lav generelle forebyggende indsatser, der styrker værdier, holdninger og nedbryder sociale overdrivelser.
 • Styrk sunde fællesskaber og fritidsaktiviteter for de lokale unge.
 • Klæd forældre på med viden og styrk forældreinvolveringen lokalt.
 • Klæd lokale fagpersoner på til at spotte brugen af opioider og andre stoffer og til at agere – hav et beredskab på plads. Det gælder fx også personer, der rydder op efter unges fester. 
 • Mange unge eksperimenterer med stoffer i forbindelse med indtagelse af alkohol – så arbejd sideløbende med at udskyde alkoholdebuten og mindre druk blandt de unge.
 • Vær opmærksom på sociale medier i forhold til salg af stoffer, og anmeld kiosker, som kan være kendt for ulovligt salg af pillerne.
 • Hjælp og rådgiv unge, der er begyndt at eksperimentere med opioider og andre stoffer.
 • Sørg for at unge har en mulighed for at få hjælp, når livet udfordrer, så de ikke får behov for at dæmpe det ubehagelige med stofferne.

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i dag modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

Denne nyheds temaer:

 

Pressemeddelelser

Nyt på sundhedsområdet