xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Der er længerevarende forsyningsvanskeligheder med lægemidlet Antabus

Der er aktuelt meget begrænsede mængder af Antabus mod alkoholafhængighed tilgængelig. Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor læger til at omlægge så mange patienter som muligt til relevante behandlingsalternativer.

29 JUN 2023

4. september 2024: ”Forsyningsvanskelighederne med Antabus forventes at fortsætte udover september. Læs mere hos lægemiddelstyrelsen på Meddelelser om forsyning af medicin


Lægemiddelstyrelsen har informeret om, at der er mangel på Antabus til starten af september. Derfor opfordrer IRF i Sundhedsstyrelsen til, at flest mulige personer i behandling får omlagt Antabus til relevante behandlingsalternativer. Den beskedne mængde, der muligvis vil være tilgængelig, bør forbeholdes særligt sårbare patienter og dem med særlige behov for behandling med netop Antabus.

Sidste år fik mere end 12.000 danskere Antabus (medstat.dk).

”Antabus er det lægemiddel, der bliver brugt mest til behandling og efterbehandling af alkoholafhængighed. Nationale anbefalinger har i mange år peget på, at andre lægemidler som for eksempel acamprosat er bedre valg til behandlingen af personer med alkoholafhængighed, der ønsker at stoppe helt med at drikke. Den nuværende situation med Antabus giver anledning til at overveje, om andre lægemidler er mere hensigtsmæssige. Vi vil desuden gerne understrege, at behandling af alkoholafhængighed med lægemidler skal være et supplement til struktureret samtalebehandling,” siger Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Antabus virker på en markant anden måde end de andre lægemidler til alkoholafhængighed, og der findes ikke andre lægemidler med samme virkningsmekanisme som Antabus. Derfor skal patienter være opmærksomme på, at en omlægning til andre lægemidler betyder, at de får en anden effekt af medicinen.

”Hvis man er i behandling med Antabus, er det en god idé at kontakte sin læge og snakke om, hvad der er alternativer,” siger Simon Tarp. 

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at det ikke er muligt at få nok udenlandske pakninger af Antabus til at dække det aktuelle behov. Det kan dog være muligt at finde enkelte udenlandske pakninger og søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse.

Sundhedsstyrelsen har en national kliniske retningslinje om behandling af alkoholafhængighed fra 2018. Den er i dag ikke længere gældende, da litteratursøgningen er forældet, og der derfor kan være kommet ny viden på området, men den kan eventuelt bruges som inspiration:

NKR: Behandling af alkoholafhængighed

Lægemiddelstyrelsens meddelelser om forsyning af medicin

På Lægemiddelstyrelsens hjemmesiden kan man følge med i aktuelle forsyningsproblemer for såvel antabus som alle andre lægemidler. Ved at søge på antabus får man en oversigt over de i alt fire produkter, der lige nu er ramt af forsyningsproblemer.

 

Meddelelser om forsyning af medicin

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt fra IRF om lægemidler