xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vil I arbejde med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens?

Nu kan kommuner og private leverandører søge om at deltage i afprøvningen af Sundhedsstyrelsens model til nedbringelse af antipsykotisk medicin.

25 OKT 2023

Det tredje mål i den nationale Demenshandlingsplan 2025 er at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens inden 2025 gennem en forbedret pleje- og behandlingsindsats. Der er klare sundhedsfaglige anbefalinger mod at bruge antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Medicinen har en lang række bivirkninger hos et menneske med demens, blandt andet øget dødelighed, blodpropper, slagtilfælde og hjerterytmeforstyrrelser. 

Da Demenshandlingsplanen blev udarbejdet i 2016, lå det gennemsnitlige forbrug på landsplan på ca. 20 %. Tal fra 2022 viser, at forbruget fortsat er uændret trods mange indsatser på området. 

Sundhedsstyrelsen udkom derfor i foråret med en ny guide til, hvordan plejehjem og kommuner kan arbejde med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens. Guiden er udviklet sammen med praksis og indeholder blandt andet en procesmodel for, hvordan kommuner og plejeenheder kan gå til arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotika i ældreplejen.

Sundhedsstyrelsen inviterer nu kommuner og private leverandører, herunder selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, til at søge om at deltage i afprøvningen af modellen, der foregår i perioden 1. marts 2024 til 1. marts 2025. 

”Vi ser frem til at afprøve modellen sammen med kommuner og plejeenheder og herved få konkrete erfaringer og viden om, hvad der skal til for at lykkes med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, som er målet i Demenshandlingsplanen,” siger Sara Louise Friis Rose, sektionsleder i Enhed for Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen.

Den 7. november kl. 13-14 holder Sundhedsstyrelsen et informationsmøde om afprøvningsindsatsen, hvor det er muligt at få mere viden om projektet og ansøgningsprocessen. 

 

Læs mere om puljen her

 

Til ansøgerne af puljen

Hvad kan I få ud af at deltage?

  • Viden om virkning og bivirkning hos mennesker med demens ved behandling med antipsykotisk medicin 
  • Støtte til at arbejde systematisk med jeres eget forløb med at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens, 
  • Støtte til at skabe overblik overoverblik over kommunens/plejehjemmets nuværende forbrug af antipsykotisk medicin til borgere med demens, sætte mål for indsatsen og igangsætte forbedringstiltag og følge op på dem
  • Redskaber og støtte til at opspore og forebygge psykiske og adfærdsmæssige symptomer hos mennesker med demens
  • Støtte til det tværgående samarbejde i behandlingen med bl.a. praktiserende læge
  • Netværk og gensidig sparring og inspiration med andre kommuner og plejehjem med henblik på kvalificering af eget arbejde
  • Gennem prøveperioden bistår Sundhedsstyrelsens demensrejsehold og Dansk Selskab for Patientsikkerhed med implementeringsstøtte

Få mere inspiration

Information om demens og antipsykotisk medicin

 

Guide til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens

National Alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Formålet med alliancen er gennem en fælles indsats på tværs af fagligheder og sektorer at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens for at understøtte målsætningen i den Nationale Demenshandlingsplan 2025. Alliancen har til opgave at se på årsagerne til den manglende reduktion i forbruget af antipsykotisk medicin og drøfte mulige veje til et styrket og fornyet fokus på området, herunder nye og gamle nationale og lokale indsatser.

 

Desuden skal alliancen være ambassadør for nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i hele landet, sikre vidensdeling om virksomme indsatser, igangsætte og støtte indsatser om f.eks. oplysning samt rådgive Sundhedsstyrelsen om udfordringer, behov og mulige tiltag.

 

Læs mere her

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet

Nyt på ældreområdet