xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilmeld dig netværk om nye organiseringsformer i ældreplejen

På 4 møder frem mod jul kan du få og dele ud af din viden og erfaringer med for eksempel faste og tværfaglige teams og selvvisitation.

28 AUG 2023

Sundhedsstyrelsen åbner nu for tilmelding til en række netværksmøder for ledere og medarbejdere fra alle landets kommuner og private leverandører på ældreområdet.

Måske er du udviklingsmedarbejder, projektleder eller leder i ældreplejen og er nysgerrig efter at høre andres erfaringer med faste teams, nye visitationsformer eller styring og ledelse generelt – eller måske har I allerede gjort jer erfaringer, som I gerne vil dele ud af? Så kan de nye netværk være noget for jer.

Hvad får du ud af at deltage?

  • Du kommer til at høre forskellige casehistorier fra kommuner, der arbejder med nogle af de nye organiseringsformer, og du får mulighed for at udveksle idéer og sparre med andre om udfordringer og løsninger i hverdagen.
  • Du får mulighed for at netværke med andre i tilsvarende roller.
  • Du kommer til at arbejde med værktøjer og andre metoder, der understøtter genbrug, spredning og implementering i praksis.

Praktisk info

  • Vi etablerer ét netværk i Østdanmark og ét i Vestdanmark.
  • Der afholdes 4 fysiske netværksmøder i hvert netværk i perioden fra oktober – december 2023. Møderne ligger fra kl. 13-16 hver gang. Møderne afholdes på forskellige lokaliteter fra gang til gang.
  • Du skal som udgangspunkt kunne deltage i alle 4 møder.

Tilmelding og fordeling af pladser

Det er gratis at deltage i netværksmøderne, men vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser. Derfor forbeholder vi os ret til at afvise interesserede, der tilmelder sig, men ikke tilhører den primære målgruppe, eller at fordele pladserne, så flest muligt kommuner kan deltage.

Tilmeldingsfristen er den 19. september.

Forud for netværksmøderne afholder vi i september en række online intromøder på Teams, hvor du kan høre mere om netværkene og komme med dine ønsker til, hvilke konkrete temaer netværket skal have fokus på.

Tilmeld dig online intromøde

Tilmeld dig netværk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til de nye netværk, er du velkommen til at kontakte projektleder Tina Holck på tinh@sst.dk.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Idéen til netværkene udspringer fra projekterne i puljen ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen”. Her blev der på tværs af kommunerne dannet netværk for at understøtte fælles videndeling og inspiration.

Puljen ”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” omfattede 30 projekter landet over. Formålet med puljen var at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen.

Følg Videnscenter for værdig ældrepleje på sociale medier