xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Søg midler til at forebygge omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at udvikle og afprøve metoder eller modeller til systematisk faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder med mennesker med kognitive svækkelser. Midlerne kan søges af kommuner og private leverandører i ældreplejen. Ansøgningsfrist: 24. oktober 2023 kl. 12.00.

23 AUG 2023

Arbejdet i ældreplejen kræver en høj grad af faglighed. De komplekse og til tider udfordrende opgaver, man som medarbejder står overfor i sin daglige praksis, kan medføre omsorgstræthed, som på længere sigt kan føre til en forrået tilgang til det professionelle omsorgsarbejde. Dette har både konsekvenser for medarbejdernes trivsel og for kvaliteten i den pleje og omsorg, som medarbejderne kan give.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 22.800.000 kr. til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen. Puljen giver mulighed for at udvikle og afprøve forskellige modeller og metoder, hvor der sættes fokus på systematisk faglig sparring, supervision eller lignende.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere og ledere i ældreplejen, som arbejder med mennesker med kognitive svækkelser.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den. 24. oktober 2023 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner og private leverandører i ældreplejen herunder selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejeenheder, hvor der arbejdes med mennesker med kognitive svækkelser.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Find inspiration til ansøgningen

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med puljen udarbejdet et inspirationsmateriale, som skitserer udvalgte modeller, metoder og lignende til at forebygge og afhjælpe omsorgstræthed og forråelse.

Inspirationsmaterialet kan med fordel bruges i forbindelse med ansøgning til puljen

Hent inspirationsmaterialet

Læs mere om puljen

Følg Videnscenter for værdig ældrepleje på sociale medier