xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sociale medier påvirker unges sociale liv og trivsel på godt og ondt

Digitale medier er et vigtigt element i unges hverdagsliv, og brugen af skærme har stor indflydelse på, hvordan unge kommunikerer og indgår i sociale relationer. Det viser en gennemgang af forskningsbaseret viden om, hvordan brugen af digitale medier påvirker unges sociale liv og trivsel.

08 FEB 2023

Undersøgelsen viser, at der er både positive og negative konsekvenser ved unges brug af digitale medier, og at påvirkningen af de unges sociale liv og trivsel viser sig på mange forskellige måder.

”Unge mødes og danner venskaber både digitalt og i den fysiske virkelighed, og unge i socialt sårbare positioner ser ud til at være mere trygge ved digitale venskaber. Men for andre kan sociale medier give en følelse af ensomhed, fordi det bliver tydeligere, hvilke sociale aktiviteter de ikke er en del af. En effekt, som ikke nødvendigvis kun er knyttet til selve mediet, men som kan forstærke nogle forhold, der også er tilstede i den fysiske verden,” siger sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen. 

Gode relationer og fællesskaber har stor betydning for unges trivsel. Sociale medier udvider unges muligheder for at danne fællesskaber og sociale netværk. Digitale medier giver dem gode muligheder for at dele oplevelser, dele fotos og føre samtaler om stort og småt, alt sammen vigtige elementer i at have et socialt liv med både tætte og mere fjerne relationer.

Men måden, som de unge bruger sociale medier på, og hvor meget de bruger dem, kan have en betydning for, om der kan ses en sammenhæng med oplevet stress blandt unge. 

”Som forældre kan vi nok alle sammen blive bedre til at interessere os for og spørge ind til de unges digitale liv, ikke mindst, hvis de virker triste. Sociale medier kan forstærke en følelse af såkaldt FOMO – Fear Of Missing Out – altså følelsen af at gå glip af noget eller at blive holdt ude af fællesskaber og fælles oplevelser, og det kan være problematisk for unge, som er meget afhængige af sociale medier. Vi ser også, at unge, der bruger meget tid på sociale medier, samtidig kan have en tendens til at sammenligne sig med andre og kan opleve et lavere selvværd og højere utilfredshed med egen krop,” siger Maja Bæksgaard Jørgensen.

Undersøgelsen, som er udført af VIVE, er gennemført som en litteraturgennemgang, og der er i alt inkluderet og kvalitetsvurderet 86 studier fra vestlige lande. Studierne varierer i forskningsmæssig kvalitet; fra svag til moderat til stærk, hvoraf overvægten af de inkluderede studier har en svag kvalitet. Derfor skal man være forsigtig med at drage for stærke konklusioner på baggrund af litteraturstudiet. 

Digitalt mediebrugs betydning for sociale relationer, fællesskaber og stress blandt unge

Hvad betyder ”digital mediebrug”?

I undersøgelsen defineres ”digital mediebrug” som en bred vifte af online kommunikationsteknologier, apps, og tjenester, som har det til fælles, at de tilgås via internettet. Eksempler på digitale medier: besked- og videotjenester, sociale medier, lyd- og videoafspillere og gaming. Hovedparten af medierne gør det muligt at kommunikere/interagere.  

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vi har udskiftet det system, som vi udsender nyheder og pressemeddelelser med.

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er nu opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt om forebyggelse

Nyt på sundhedsområdet

Sundhed for alle borgere