xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for kræftsygdomme er blevet opdateret

Sundhedsstyrelsen har opdateret pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi samt pakkeforløb for kræft i spiserør og mavesæk.

03 MAJ 2023

Pakkeforløb er tilrettelagte standardforløb, som skal give kræftpatienter den rette undersøgelse og behandling uden unødig ventetid.

Som noget nyt indeholder de to pakkeforløb nu også en beskrivelse af, hvad der skal være af opfølgning efter sygdomsforløbet, samt beskrivelse af rehabilitering, senfølger og palliation. Desuden er pakkeforløbene gennemgået med fokus på, at standardforløbene kan tilpasses patienternes individuelle behov. 

Pakkeforløbet for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

I pakkeforløbet er der blevet indført en filterfunktion, i og med at patienter med hævet lymfeknude i hoved-halsregionen skal henvises til øre-næse-halslæge. Det skal sikre, at patienterne kommer ind i det rigtige pakkeforløb med det samme.    

”Det kan ofte være svært at vurdere for ens egen læge, hvad årsagen er til eksempelvis en hævet lymfeknude i hoved-halsregionen er. Ved at sende disse patienter videre til en øre-næse-halslæge kan der bedre træffes en beslutning om, hvilket pakkeforløb patienten skal i, hvis der kan være tale om kræft. Derfor forventer vi også, at filterfunktionen kan være med til at sikre, at patienten bliver henvist til det rette pakkeforløb fra starten,” siger sektionsleder Louise Lauridsen.

Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Pakkeforløbet for kræft i spiserør og mavesæk

Der er lagt et stort arbejde i at beskrive håndteringen af de mulige fysiske, psykiske eller psykosociale følger, der kan optræde i forbindelse med kræft i spiserør og mavesæk. 

”Patienter med kræft i spiserør og mavesæk kan have betydelige følger til sygdommen. Eksempelvis er der mange, som oplever problemer med at spise og synke maden, og det kan gøre, at de ikke får nok at spise, og også at de undgår sociale sammenhænge og at spise sammen med andre. Derfor er det vigtigt, at pakkeforløbet hjælper patienten til at få den bedst mulige livskvalitet, uanset om patienten kan helbredes for sin kræftsygdom eller ikke,” siger sektionsleder Louise Lauridsen.

Pakkeforløbet for kræft i spiserør og mavesæk

De opdaterede pakkeforløb afspejler den nyeste viden på området, ved at der henvises til de nationale kliniske retningslinjer, som løbende opdateres af de faglige selskaber. 

Pakkeforløbene er udarbejdet i samarbejde med førende faglige eksperter på området, samt med inddragelse af Kræftens Bekæmpelse og patientrepræsentanter.

Implementeringsfristen for begge pakkeforløb er den 1. august 2023, hvor regionerne forventes at have gennemført ændringerne i pakkeforløbene.

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet

Pressemeddelelser

Sundhed for alle borgere