xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny visitationsretningslinje beskriver muligheden for kirurgi ved kønsligt ubehag

Sundhedsstyrelsen har skrevet en visitationsretningslinje for øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi. Den supplerer de øvrige materialer på området med information om, hvornår kirurgi kan tilbydes til personer med kønsligt ubehag.

23 OKT 2023

Visitationsretningslinjen beskriver den faglige beslutningsproces for, hvornår og hvordan der kan tilbydes kønsmodificerende kirurgi til personer, der oplever uoverensstemmelse mellem deres kønsidentitet og fødselstildelt køn. 

”Visitationsretningslinjen skal medvirke til, at tilbuddet om kirurgisk kønsmodificerende behandling foregår mere ensartet på tværs af landet. Desuden skal den sikre, at patienterne oplever, at de har gode patientforløb, der tager udgangspunkt i at afhjælpe det kønslige ubehag og skabe positive fysiske og psykiske forandringer” siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen.

Visitationsretningslinjen fungerer som et konkret værktøj til at støtte en ensartet visitation og valg af behandling, og den præciserer indikationer og kontraindikationer ved de forskellige operationer.

Visitationsretningslinjen er rettet mod de sundhedsprofessionelle, der er involveret i henvisning, udredning og behandling af patienter, som har et ønske om kønsmodificerende kirurgi. 

Et konkret tilbud om kønsmodificerende kirurgi forudsætter, at der er foretaget en nøje individuel vurdering af patienten i forhold til, om kirurgi er den bedste behandlingsmulighed til at afhjælpe det kønslige ubehag eller der kan tilbydes anden behandling. Det vil sige, at patienten har været igennem et grundigt individuelt udrednings- og eventuelt behandlingsforløb, samt at der er foretaget en eller flere vurderinger i et tværfagligt multidisciplinært team. 

Visitationsretningslinjen er en præcisering og uddybning af gældende vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og præciserer regionernes ansvar i forbindelse med kønsmodificerende kirurgi.

Visitationsretningslinje for øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

 Nyt på sundhedsområdet