xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny alliance skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen nedsætter en national alliance med en bred vifte af aktører. Alliancen skal styrke den fælles indsats på tværs af sektorer og fagligheder for at mindske forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

14 JUN 2023

I den Nationale Demenshandlingsplan 2025 blev der sat et ambitiøst mål om at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens frem mod år 2025. I 2022 fik cirka hver femte borger med demens antipsykotisk medicin. Denne andel har ligget jævnt siden 2014 trods mange tiltag.

”Målet om at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens er et ambitiøst og afgørende mål, hvor der er behov for yderligere tiltag, hvis målet skal nås. Vi ser frem til samarbejdet i alliancen, fordi vi ser den som et vigtigt skridt for at skabe øget fokus på trivsel hos mennesker med demens og mindske brugen af antipsykotisk medicin,” siger vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen.

Alliancen har til opgave at være ambassadør for at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i hele landet og desuden rådgive Sundhedsstyrelsen om udfordringer, behov og mulige tiltag.

Antipsykotisk medicin anbefales ikke til behandling af mennesker med demens, da der er mange bivirkninger. Det er blandt andet øget dødelighed, blodpropper, slagtilfælde og hjerterytmeforstyrrelser. Samtidig nedsætter medicinen de kognitive evner hos mennesker med demens og svækker evnen til at kommunikere. Dette vanskeliggør samarbejdet og muligheden for at tilbyde den relevante pleje og omsorg til mennesker med demens.

Arbejdet med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin er stort men nødvendigt. Det afspejles i de mange involverede aktører på sundheds- og ældreområdet spændende over kommuner, regioner og almen praksis samt foreninger og civilsamfund. Det ses også af, hvor forskelligartede tiltagene skal være.

Alliancen består således af centrale aktører i regioner og kommuner, faglige og videnskabelige organisationer og selskaber samt patient- og borgerrepræsentanter, der har viden om og interesse i pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens. Alliancen er en del af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i perioden 2023-2026.

Få nærmere viden om alliancen

Læs mere

Find mere viden og inspiration om, hvordan I mindsker forbruget af antipsykotisk medicin

Se de nye tal på forbruget af antipsykotisk medicin (esundhed.dk)

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på ældreområdet

Pressemeddelelser