xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mange luftvejssygdomme i omløb – husk at blive vaccineret!

Er du i risiko for alvorlig sygdom ved covid-19 eller influenza, er der stadig mulighed for at blive vaccineret. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, fordi der er mange luftvejssygdomme i omløb – og der kan forventes mere smitte efter jul.

19 DEC 2023

Man kan stadig nå at blive vaccineret inden jul

Vi er meget sammen lige nu til juleafslutninger og sammenkomster, og det viser sig også på smittetallene, når det gælder luftvejssygdomme. Derfor er det særligt de to gode råd, som man skal huske: Bliv hjemme, hvis du er syg og bliv vaccineret.

”Vi kan se, at der er mange luftvejssygdomme i omløb. Derfor vil vi gerne have, at de sidste i målgrupperne også bliver vaccineret, så alle er godt beskyttede, når vinterinfluenzaen og covid-19 forventes at tage til efter nytår,” siger overlæge og enhedschef Kirstine Moll Harboe.

Og så er det vigtigt at følge de smitteforebyggende råd, også selv om det er juletid, og det kan være svært at blive hjemme.

”Det bedste, man kan gøre for at undgå at smitte andre er at blive hjemme under dynen, hvis man er syg og at følge de andre smitteforebyggende råd”, siger Kirstine Moll Harboe

Der er mange vaccinationssteder med ledige tider, og flere steder tilbyder endda vaccination uden tidsbestilling. På Sundhedsstyrelsens Danmarkskort kan du se, hvor og hvornår det er muligt at blive vaccineret. Vaccinationen af personer i risiko slutter den 15. januar, så der er også mulighed for at blive vaccineret efter jul.

Seneste statusrapport for vaccinationsindsatsen

Udrulning af sæsonvaccinationer

Målgrupperne for vaccination mod covid-19 og influenza

Vaccination mod influenza og covid-19 nedsætter risikoen for et alvorligt sygdomsforløb. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination til personer, der er i risiko for et alvorligt forløb med influenza og covid-19.

 

Målgrupperne omfatter:

  • Personer på 65 år og derover.
  • Personer, der har en række sygdomme og tilstande, som øger deres risiko for at blive alvorligt syge af influenza og covid-19. Det kan fx være personer med en kronisk lungesygdom.
  • Desuden anbefales børn i alderen 2-6 år også influenzavaccination. Vaccination af børn mod influenza mindsker risikoen for, at børnene selv bliver syge af influenza, og samtidig mindskes risikoen for, at barnet kommer til at smitte mindre søskende, bedsteforældre eller andre personer i øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza.

Status: Udrulning af sæsonvaccinationer mod covid-19 og influenza blandt personer på 65 år og derover

Siden 1. oktober har det været muligt at blive vaccineret mod influenza og covid-19, og det har rigtig mange i målgrupperne benyttet sig af. For borgere over 65 år er samlet cirka 77 % blevet vaccineret mod covid-19 og influenza, og på plejehjemmene er der nu cirka 87 %, der har taget imod en vaccination. Den høje tilslutning gør sig også gældende for de allerældste i målgruppen, hvor cirka 80 % er blevet vaccineret mod covid-19 og influenza. Tilslutning for de forskellige aldersgrupper over 65 år fremgår af nedenstående tabel.
  Covid-19 Influenza
65-79 år 75,9 % 75,7 %
80+ år 80,4 % 80,0 %
Plejehjemsbeboere 86,5 % 86,8 %