xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Justerede vejledninger om anvendelse og registrering af tvang i psykiatrien er trådt i kraft

Sundhedsstyrelsen har opdateret to vejledninger, der handler om dels brugen af og registrering af brug af tvang i psykiatrien. Opdateringen er sket på baggrund af ændringer i psykiatriloven og indeholder også en række mindre præciseringer.

12 APR 2023

De to vejledninger præciserer udvalgte bestemmelser i psykiatriloven. De beskriver blandt andet, i hvilke situationer og under hvilke betingelser, der må bruges tvang, og hvordan anvendelsen af tvang skal registreres. Det gælder, uanset hvilken form for tvang der bliver brugt, for eksempel tvangsindlæggelser, bæltefikseringer og fastholdelser.

Vejledningerne er opdateret, fordi der er sket en række lovændringer i psykiatriloven. Vejledningerne beskriver, hvordan de skal tolkes og uddyber desuden den viden, der er om: 

  • hvordan sundhedspersonalet skal forholde sig til 'nærliggende fare',
  • hvilke intervaller der skal være for lægelige vurderinger ved tvangsfikseringer
  • og husordners formål og indhold på de psykiatriske afdelinger, blandt andet at foranstaltninger ikke må få karakter af straf

Vejledningerne skal være med til at sikre, at sundhedspersonalet på de psykiatriske afdelinger forstår og bruger reglerne i psykiatriloven korrekt.

Vejledningerne har før offentliggørelsen været til kommentering hos regionerne, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen. De trådte i kraft 3. april 2023

Vejledning om anvendelse af tvang

Vejledning om registrering af tvang

Læs mere om tvang i psykiatrien