xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hospitalsafdelinger og inspektorer får pris for at sikre en god undervisning af kommende speciallæger

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til hospitalsafdelinger, der har gjort en særlig indsats for at uddanne speciallæger. Derudover kåres årets inspektor og juniorinspektor. Priserne uddeles på årsmødet for inspektorordningen.

03 MAJ 2023

Sundhedsstyrelsen holder årsmøde for inspektorordningen i dag den 3. maj. Traditionen tro kårer Sundhedsstyrelsen i den forbindelse dels den bedste uddannelsesafdeling og dels ”årets højdespringer”, som er den afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt siden sidste inspektorbesøg. Desuden bliver der givet priser for at være årets inspektor og juniorinspektor.

Bedste uddannelsesafdeling

Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling går til Afdeling for Bedøvelse og Intensiv på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. 

Prisen bliver givet til afdelingen, fordi de i flere år har haft fokus på, at give en god uddannelse til de kommende speciallæger. Inspektorerne har på deres besøg set en afdeling med et højt uddannelsesniveau og et trygt læringsmiljø med en klar strategi for den systematiske uddannelsesevaluering. Af særlige initiativer fremhæves blandt andet, at der er halvårlige aflønnede uddannelsesmøder og en systematisk opdateret oversigt over uddannelseslægernes kompetencer, som anvendes i arbejdsplanlægningen.

”Her har vi en afdeling, der udmærker sig ved at have en særdeles god uddannelse hele vejen igennem. De har via deres fokus på at give en god uddannelse formået at vende rekrutteringsvanskeligheder, til at de er en søgt afdeling uden ledige stillinger,” siger Claus Malta Nielsen, Enhedschef i Sundhedsstyrelsen i begrundelsen for prisen.

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens højdespringerpris går til Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital. 

Afdelingen vinder højdespringerprisen, fordi den har været gennem en rivende udvikling siden sidste inspektorbesøg i februar 2020. Stort set alle indsatsområderne fra inspektorernes sidste besøg er implementeret. Af særlige initiativer er, at afdelingen har fokus på vejledning og undervisning blandt andet med fast simulationstræning, samt at deltagelse i forskning understøttes med en månedlig forskningsdag.

”Akutafdelingen har formået at løfte sig fra at give en utilstrækkelig uddannelse i 2020, til at give en særdeles god uddannelse ved det opfølgende besøg i 2022, fordi medarbejderne og ledelsen har sat alt ind på det,” siger Claus Malta Nielsen.

Inspektorpriser

Årets inspektor Marie-Laure Bouchy Jacobsson, Ledende overlæge på Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Køge og juniorinspektor Michael Houlind Larsen, hoveduddannelseslæge på Ortopædkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus, anerkendes for deres store indsats. De vinder prisen for deres bidrag som inspektorer til at udvikle og fremme den lægelige videreuddannelse. 

 

Her ses vinderne af Sundhedsstyrelsens pris for bedste uddannelsesafdeling - Afdeling for Bedøvelse og Intensiv på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Inspektorordningen

Uddannelsespriserne tildeles på baggrund af rapporter fra Sundhedsstyrelsens inspektorer. Inspektorerner er et korps af læger med særlig interesse for lægelig videreuddannelse, som er udpeget af de lægevidenskabelige selskaber.

 

Inspektorerne tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger ud fra 16 temaer, som udgør rammen for kvalitetssikring og -udvikling af videreuddannelsen af yngre læger. 

 

Ved inspektorbesøg rundt på landets afdelinger deltager også læger, som selv er ved at blive uddannet til speciallæger - de såkaldte juniorinspektorer. 

 

Det meste af afdelingen involveres ved inspektorbesøget, og inspektorerne hjælper med råd og input til afdelingernes tilrettelæggelse af videreuddannelsen.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens inspektorordning

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i dag modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.


Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet