xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forlængelse af Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje er blevet forlænget til og med 2024.

10 NOV 2023

Videnscenter for værdig ældrepleje har eksisteret siden 2018 og er sat i verden for at understøtte kommuner og kommunale, private og selvejende plejeenheder i deres arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen. Videnscentret var oprindeligt et satspuljeprojekt fra 2018-2021. Det blev siden forlænget til og med 2023, men er nu blevet forlænget yderligere et år.

”Vi er glade for, at vi har fået mulighed for at fortsætte Videnscentrets mange aktiviteter endnu et år. I de seks år, vi har eksisteret, har vi gennemført over 400 aktiviteter over hele landet lige fra rejseholdsforløb og temadage til rådgivningsforløb og e-læring. Alle landets 98 kommuner og flere tusinde ledere og medarbejdere på plejehjem, i hjemmepleje og i forvaltninger har deltaget i videnscentrets aktiviteter. Der er fortsat stor efterspørgsel på vores tilbud, så vi glæder os til at fortsætte arbejdet endnu et år,” siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Ældre og demens.

Du kan læse mere om Videnscentret og få et overblik over de gennemførte aktiviteter og evalueringerne af dem i statusrapporten.

Hent statusrapporten 2023


Videnscenter for værdig ældrepleje kort fortalt

Videnscentret er er en del af enheden for Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen. Videnscentret arbejder med vidensformidling, analyser, kompetenceudvikling og aktiviteter med værdig ældrepleje som omdrejningspunkt.

Videnscentret rummer et rejsehold bestående af ti konsulenter med en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen. De udgør en udgående funktion, der er skræddersyet til at opkvalificere medarbejdere og ledere i ældreplejen.

Som en del af etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje er der nedsat et nationalt råd, som skal rådgive og vejlede Videnscentret om dets aktiviteter. Rådet består af centrale aktører og organisationer på ældreområdet.